สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ประกาศโครงการประกวดภาพวาด วิดีโอคลิป และโปสเตอร์ ชิงทุนกว่า 2 แสนบาท

อีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่เรานำมาฝากเพื่อนๆ วันนี้เป็นโครงการการประกวดภายในประเทศไทยเรานี่แหละครับ รายละเอียดจะเป็นยังไงเรามาอ่านรายละเอียดกันกับ ScholarShip.in.th กันเลย

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ภายใต้โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ACCCRN) จึงขอเชิญน้องๆ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา สมัครเข้าร่วมประกวดครับ

สำหรับโครงการนี้จะเป็นโครงการสื่อสร้างสรรค์ในหัวข้อ ปรับตัว รับมือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี 2557 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 216,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรครับ

 

1

 

สำหรับระยะเวลาของโครงการนี้จะสามารถส่งผลงานกันได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557 เลยนะครับ

ประเภทการประกวด
การประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภท
ประเภทที่ 1 วาดภาพระบายสี หัวข้อ “เมืองในฝัน ที่ฉันอยากให้เป็น” แนวคิด ภาพที่สื่อถึงเมืองของตนในอนาคต (อีก 20 ปีข้างหน้า) ที่ผู้ประกวดอยากเห็น ภายใต้กรอบของเมืองที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีการเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศ เช่น น้ำท่วม การขาดแคลนน้ำ พายุที่รุนแรงมากขึ้น เป็นต้น

กติกาการส่งภาพวาด
 – นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย
 – ส่งผลงานในนามโรงเรียน หนึ่งโรงเรียนส่งได้ 2 ผลงาน
 – กระดาษที่ใช้ต้องเป็นกระดาษวาดเขียน ขนาด A4 (100 ปอนด์) แนวตั้งหรือแนวนอน
 – ชนิดสีที่ใช้ **ไม่ระบุ**
 – ภาพวาดที่เคยส่งเข้าประกวดจากที่อื่น หรือ ผ่านการแสดงผลงานมาแล้ว จะไม่ได้รับการพิจารณา
 – ระบุชื่อ – นามสกุล ระดับชั้น และสถาบันการศึกษาที่ด้านหลังภาพ
 – ห้ามเขียนตัวอักษรใดๆ ลงบนภาพวาด

 

2

 

ประเภทที่ 2 ดีโอคลิป / Animation หัวข้อ “เมือง…ปรับตัว รับมือกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” แนวคิด เป็นวีดีคลิป Animation ที่นำเสนอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง พายุ เป็นต้น และแนวทาง/วิธีการปรับตัวและเตรียมพร้อมรับต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

 

กติกาการส่งวิดีโอคลิป
 – นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
 – สมัครเป็นทีม (ทีมละไม่เกิน 5 คน)
 – ส่งผลงานในนามโรงเรียน หนึ่งโรงเรียนส่งได้ไม่เกิน 2 ผลงาน
 – ความยาวของผลงาน 7 – 10 นาที
 – ส่งผลงานโดยไรท์ลงแผ่น DVD จำนวน 2 แผ่น (แผ่นที่ 1 ไฟล์ที่มีนามสกุล .mpg หรือ .wmv แผ่นไฟล์ต้นฉบับ)

 

3

 

ประเภทที่ 3 โปสเตอร์วิชาการ หัวข้อ “Urban Climate Resilience” แนวคิด นำเสนอเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมือง (เศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เมืองต้องเผชิญ และการเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

 

กติกาการส่งโปสเตอร์
 – นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทุกสาขาวิชา
 – ประเภทเดี่ยวหรือทีม (ทีมละไม่เกิน 3 คน) หนึ่งสถาบันสามารถสมัครได้มากกว่าหนึ่งคนหรือทีม
 – ส่งผลงานด้วยไฟล์ .pdf หรือ .jpg ขนาด A0 หน้าเดียว
 – เนื้อหาต้องเรียบเรียงด้วยตนเอง และเป็นเนื้อหาที่สื่อในด้านวิชาการ
 – สามารถนำภาพถ่าย ภาพวาด กราฟ หรือตาราง มาประกอบในผลงานได้ แต่ถ้ามาจากแหล่งอื่นต้องระบุแหล่งอ้างอิงด้วย
 – ส่งผลงานทาง E-mail: thaicityclimate@hotmail.com

 

4

 

รางวัลประเภทต่างๆ
วาดภาพระบายสี
1. ชนะเลิศ ทุนการศึกษา 15, 000 บาท – 1 รางวัล
2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 10, 000 บาท – 1 รางวัล
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 7, 500 บาท – 1 รางวัล
4. ชมเชย ทุนการศึกษา 4, 000 บาท – 1 รางวัล

 วีดีโอคลิป
1. ชนะเลิศทุนการศึกษา 50, 000 บาท – 1 รางวัล
2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 30, 000 บาท – 1 รางวัล
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 20, 000 บาท – 1 รางวัล

โปสเตอร์วิชาการ
1. ชนะเลิศ ทุนการศึกษา 30, 000 บาท – 1 รางวัล
2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 20, 000 บาท – 1 รางวัล
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 15, 000 บาท – 1 รางวัล
4. ชมเชย ทุนการศึกษา 7,500 บาท – 2 รางวัล

รวมทุนการศึกษาทั้งหมดกว่า 216, 500 บาท

 

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โครงการ ACCCRN – สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
โทร. 02-5033333 ต่อ 304 และ 312
หรือ thaicyclimate@hotmail.com / เว็บไซต์หลัก / Facebook

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ