สถาบันในสเปน มอบทุนป.โท – เอก การเงิน เศรษฐศาสตร์

สถาบัน CEMFI ในประเทศสเปน มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน ให้กับนักศึกษาต่างชาติ มูลค่าของทุน 10,000 ยูโร เป็นเวลา 1 ปีที่สถาบัน CEMFI จะสอนให้นักศึกษาทุกคนมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น โดยทุนการศึกษาที่มอบให้นอกจากตัวเงินที่มอบให้แล้ว ในเรื่องเครื่องไม้ เครื่องมือ ระหว่างการศึกษาทางสถาบันก็มีให้พร้อมสรรพ เพื่อที่จะให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ทางเศรษฐศาสตร์ ในแง่บริหาร การเงิน รัฐบาล สถาบันการเงิน ได้อย่างลึกซึ้ง

โดยทุนการศึกษา ที่มอบให้นี้ ถือเป็นสาขาที่มีชื่อเสียงมาก

ทางด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน ไม่เหมือนกับสาขาเดียวกันนี้

ที่มีสอนในประเทศสหรัฐเมริกาหรือว่าที่อื่นๆ ดังนั้น

การคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับทุน

จึงเป็นไปด้วยความเข้ม งวด และชัดเจน เป็นอย่างมาก

สำหรับผู้ที่ได้รับทุนนี้จะได้ สิทธิ

เกี่ยวกับค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมเป็นเงิน 10,000 ยูโรเป็นเวลา 1 ปี

เท่ากับเวลาของการมอบทุนโดยทาง CEMFI จะประกาศผู้ได้รับทุน

ผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน คือเว็บไซต์: www.cemfi.es

นอก จากทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท แล้ว ทางสถาบัน

ก็เปิดรับทุนในระดับปริญญาเอก เช่นกัน ซึ่งเงื่อนไขในการรับทุน

เหมือนกันทุนในระดับปริญญาโท ผู้สนใจที่ต้องการทราบรายละเอียด

เพิ่มเติม สามารถอีเมล์ ติดต่อได้ที่

E-mail: [email protected]

วันหมดเขตรับสมัคร
วันที่ 6 เมษายน 2009

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ