สถาบัน ITRI มอบทุนระดับปริญญาเอก

สถาบัน ITRI หรือ Industrial Technology Research Institute ของไต้หวันประกาศให้ทุนการศึกษาแก่ผู้สนใจที่จะเข้าเรียนต่อในระดับปริญญา เอก สาขา Information and Communication Technologies,Electrical and Electronic Engineering, Optoelectronics and Photonics

ประจำปีการศึกษา 2552 ที่มหาวิทยาลัย National Chiao Tung University หรือ National Tsing Hua University

ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากทุน มีดังต่อไปนี้
1. ค่าใช้จ่ายรายเดือน 900 Us$
2. ค่าลงทะเบียนเรียนเต็มจำนวน
3. ค่าใช้จ่ายในการค้นคว้าวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์
4. มีโอกาสในการเข้าทำงานที่ ITRI หลังจากสำเร็จการศึกษา

กำหนดส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 31 มี.ค.2552
โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัคร และการสมัครเข้าเรียน
สามารถดูได้จาก
เว็บไซต์: http://college.itri.org.tw/scholarship

หรือติดต่อโดยตรงไปที่
Mr.Daniel King
โทรศัพท์: +886-3-591-7886 หรือ
Ms.Hsiu-mei? Chien โทรศัพท์: +886-3-591-2994
Email: itirphd@itri.org.tw

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ