สท. เปิดรับโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2557 ที่ประเทศญี่ปุ่น

ทุนการศึกษาต่อไปที่เราได้นำมาเล่าสู่กันฟังกับเพื่อนๆ ในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทุนแถบเอเชียอาคเนย์เรานี่เองครับ ในส่วนของรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหน มาติดตามไปพร้อมๆ กันกับ ScholarShip.in.th เลยดีกว่า

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท) จัดโครงการรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2557 นี้  สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเลยครับ

โดยจำนวนโควตาสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจะมีอยู่ 29 ตำแหน่งด้วยกัน โดยจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดยกเว้น ค่าตรวจร่างกาย ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่านั้นครับ

 

japan-culture-scholarship2

 

ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในการดูแลของผู้มอบทุน
– ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ) ชั้นประหยัด
– ค่าอาหารบนเรือ
– ค่าเดินทางภายในประเทศ
– ค่าที่พักและอาหาร
– ค่าประกันชีวิต
– ค่าฝึกอบรม
– ค่ายูนิฟอร์ม
– ค่าเดินทางจากถิ่นฐานของตน ไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งไปและกลับ
– ค่าทำพาสปอร์ต

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 – มีสัญชาติไทย และอายุระหว่าง 18 – 30 ปี
 – มีสถานภาพโสดทั้งพฤตินัยและนิตินัย
 – ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
 – สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 – ไม่มีพันธะทางทหาร
 – ผู้ที่เคยร่วมโครงการกับ สท. จะต้องเดินทางกลับมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 – ไม่เคยเข้าร่วมโครงการลักษณะนี้มาก่อน
 – สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 – สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาของโครงการ  (10 – 23 กรกฎาคม 2557)

 

japan-embassy-scholarship

 

แต่โครงการนี้ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านประกันสุขภาพ ในกรณีที่ผู้สมัครมีโรคประจำตัวครับ และสำหรับโครงการนี้ จะรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือน 30 เมษายน 2557 โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญครับ

 

สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา ระเบียบการณ์ และวิธีการสมัครอย่างละเอียดได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน

 

แล้วมาพบกันได้ใหม่นะครับ กับข่าวคราวเกี่ยวกับทุนการศึกษาดีๆ จากต่างประเทศ อัพเดทได้ทุกๆ วัน ที่ ScholarShip.in.th เท่านั้นนะครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ