สกอ. ร่วมกับ รัฐบาลออสเตรีย เปิดโอกาสมอบทุน Technology Grants ไปเรียนต่อที่ออสเตรีย

ทุนต่อไปที่น่าสนใจของวันนี้นะครับ ทาง ScholarShip.in.th ได้นำข่าวทุนจากรัฐบาลประเทศออสเตรียมาฝากเพื่อน ๆ กันจ้า ใครที่กำลังหาทุนเรียนต่อที่นี่อยู่ อย่าพลาดกันเชียวเลยนะคะ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดสรรทุน Technology Grants ซึ่งเป็นทุนของรัฐบาลออสเตรีย  เปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด สนง. คณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐออสเตรีย ปี 2557 นี้

ทุนการศึกษานี้ จะแบ่งเป็น 3 แบบคือ ทุนปริญญาเอก   ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก และ ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก

 

Schaffhausen-Vineyard-Switzerland-634x475

 

การรับสมัครทุนการศึกษา
– บุคคลทั่วไปสามรารถสมัครโดยตรงกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
– บุคคลากรของสถาบันอุดมศึกษา สามารถสมัครผ่านสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด เพื่อสถาบันต้นสังกัดจะได้ทำหนังสือเสนอชื่อผู้สมัครและส่งเอกสารผู้สมัครในนามของสถาบันมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

เอกสารประกอบการรับทุน
 – หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ สำหรับในส่วนของบุคลากรมหาวิทยาลัย
 – ใบสมัครพร้อติดรูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว
 – หนังสือตอบรับการเข้าเรียน จากสถาบันในประเทศออสเตรเลีย
 – จดหมายแนะนำผู้สมัครจากอาจารย์
 – สำเนาแสดงผลการเรียน ระดับ อุดมศึกษา
 – สำเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) ของทุหระดับ
 – มีคะแนน TOEFL 550 หรือ IELTS 6.5

 

Austria-Salzburg-City

 

โดยทางสำนักงานจะปิดการรับทุนการศึษานี้ ไปจนวันที่ 31 มกราคม 2557 นี้เลยนะคะ

 

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Tel: 0 2610 5463
E-mail: [email protected]
website: เวปไซต์หลัก .th หัวข้อ “Announcements”

ดาวน์โหลดเอกสาร
ปริญญาเอก
ทุนวิจัยหลัง
ทุนวิจยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก
แบบฟอร์มการสมัครรับทุน

 

unesco-hallstatt-austria-9802-654359

 

หวังว่าเพื่อน ๆ ที่พบกันอีกคน คงเป็นนักเรียนนอกกลับมาจากเมืองนอกกันหมดแล้วนะครับ แล้วพบกันใหม่กับข่าวสารดี ๆ จากทาง SholarShip.in.th จ้า

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ