สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครรนักวิจัยชาวไทย เพื่อเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ที่ประเทศจีน

สวัสดีครับเพื่อน ๆ มาชมทุนการศึกษาต่อไปของวันนี้ ที่ทาง ScholarShip.in.th...