สำนักงาน กพ. มอบทุนพระราชทาน เรียนต่อ Nanyang Technology University

กลับมาพบกับข่าวทุนการศึกษาที่น่าสนใจกันอีกแล้วนะ โดยในวันนี้มาจากทางมหาวิทยาลัยชื่อดังอีกแห่งที่มีทุนมาบ่อยๆ Nanyang Technology University ในประเทศสิงคโปร์นั่นเองจ้า

ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานหยาง ได้ถวายทุนให้แก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้พระราชทานแก่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไปเรียนต่อในสิงคโปร์

ทุนที่มอบให้เป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่มอบให้จำนวน 5 ทุนด้วยกันนะ มาดูรายละเอียดกันเลยจ้า

 

Nanyang-Technology-University-scholarsgip2

 

ผู้ที่จะสมัครรับทุน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท
– เกรดเฉลี่ย 3.60 ขึ้นไป หรือได้เกียรตินิยมอันดับ 1
– มีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถาบันการศึกษา
– จะต้องมีผลสอบคะแนน GRE ไม่ต่ำกว่า 1200/3.5
– ผลคะแนนสอบ TOEFL อย่างน้อย 570 ขึ้นไป
– สุดท้ายคือต้องไม่อยู่ระหว่างรับทุนการศึกษาอื่นๆ

 

ใครที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ต้องการจะสมัครทุน ก็ให้เตรียมเอกสารต่างๆดังนี้เลย
– ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 1×1.5 นิ้ว
– ใบแสดงผลการเรียน พร้อมตราประทับจากทางมหาวิทยาลัย
– สำเนาใบปริญญาบัตร
– ประวัติส่วนตัว และหนังสือรับรอง 2 ฉบับ
– สำเนาผลคะแนนสอบต่างๆ ดังที่ได้ระบุไว้ด้านบน
– สำเนาบัตรประชา ทะเบียนบ้าน และหนังสือเดินทาง อย่างละฉบับ

 

Nanyang-Technology-University-scholarship

 

การสมัครรับทุน สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ในเว็บไซต์ www.ocsc.go.th ซึ่งรายละเอียดอื่นๆจะระบุไว้ในเว็บไซต์อยู่แล้ว

ใครที่สนใจก็สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้เท่านั้น

 

โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.
เลขที่ 47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
หรือในเว็บไซต์ของทาง ก.พ. ดังที่ระบุไว้ข้างต้น

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ