สำนักงาน ก.พ. มอบทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาครัฐ ระดับปริญญาโท-เอก

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล...