สำนักงาน ก.พ. มอบทุนเรียนต่อป.โท-ป.เอก ทันตแพทย์-เภสัช-พยาบาล-สาธารณสุข

วันนี้เรายังมีทุนเรียนต่อต่างประเทศที่น่าสนใจ มาฝากเพื่อนๆกันเช่นเคยนะครับ ที่สำคัญคือเป็นทุนจากทาง ก.พ. ที่หลายคนรอคอยอีกด้วยล่ะครับ เรามาติดตามรายละเอียดกันเลยครับ

ทาง สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข กำลังเปิดมอบทุนให้แก่ข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ได้ไปเรียนต่อในต่างประเทศ

จำนวนทุนการศึกษาที่มอบให้ทั้ง สิ้น 20 ทุน จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมด ทั้งค่าเรียน ค่าเดินทาง ค่าครองชีพระหว่างเรียนต่อในต่างประเทศ ซึ่งผู้รับทุนไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง

schoalrship-thai1

โดยเปิดรับในสาขาวิชาๆต่างดังนี้
– สาขาพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท-เอก จำนวน 16 ทุน
– สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท-เอก จำนวน 2 ทุน
– สาขาทันตแพทย์ศาสตร์ ปริญญาโท-เอก จำนวน 1 ทุน
– สาขาเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท-เอก จำนวน 1 ทุน

ผู้ ที่รับทุน จะได้ไปเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้

 

schoalrship-thai2

 

คุณสมบัติผู้สมัคร กำหนดเอาไว้ดังนี้
– เป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
– ถ้าไม่เป็นข้าราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก หน่วยงานต้นสังกัดของข้าราชการดังกล่าวต้องให้ความยินยอมในการตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนของผู้รับทุนไปเป็นของสถาบัน พระบรมราชชนก
– มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะไปศึกษาในต่างประเทศ

ผู้ ที่สนใจ จะสมัคร สามารถดูขั้นตอนการสมัคร เอกสารที่ต้องใช้ และรายละเอียดต่างๆ ได้จากเอกสารประกอบจากทางสำนักงาน ก.พ. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ocsc.go.th/ocsc/th/files/Scholar2556/ad_abord+att.pdf

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 สำหรับข้าราชการคนไหนที่สนใจจะรับทุนเรียนต่อ ก็สามารถสมัครได้เลยนะครับ…..

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ