สุโค่ย!! จังเจ๋อเด็กหนุ่มวัยกระเตาะแดนมังกรผู้ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ในอายุเพียง 14 ปี!!

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ...