ออสเตรเลียเปลี่ยนกฎการให้วีซ่านักเรียนแล้ว

มีการพิจารณาถึงการเข้าประเทศออสเตรเลียของผู้ถือวีซ่านักเรียน (Student Visa) ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2011 โดยผู้ให้บริการในการทดสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ นอกจากการเข้าประเทศด้วยไอเอล หรือ the International English Language Testing System (IELTS) แล้ว มีข้อตกลงของการเข้าเมืองกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองออสเตรเลียว่าจะยอมรับผลการสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ ได้แก่ Test of English as a Foreign Language (TOEFL), Pearson’s PTE Academic test และ Cambridge English Advanced test อีกด้วย

ซึ่งภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน นักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียนจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง เช่น จีนและอินเดีย จะต้องแสดงผลการสอบ IELTS เป็นหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษก่อนที่จะเข้าประเทศ

แต่ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา Chris Bowen รัฐมนตรีตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลียประกาศยุติการผูกขาดการสอบ IELTS ในการตรวจสอบวีซ่านักเรียน (Student Visa) ซึ่งกรมการตรวจคนเข้าเมืองและพลเมือง (The Department of Immigration and Citizenship) จะทำงานร่วมกับผู้ให้บริการการทดสอบในตารางของคะแนนเทียบเท่าของการทดสอบในแต่ละแบบ

การทบทวนเรื่องการผูกขาดการสอบ IELTS เริ่มต้นในปี 2008 โดยกรมการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งพบว่ายังคงมีการผูกขาดกับวีซ่าในบางประเภทอยู่ แต่การผูกขาดไม่ได้มีนัยยะสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายซึ่งทำให้การเข้าเมืองของนักเรียนต่างชาติยากมากขึ้น แต่เพื่อรักษาความปลอดภัยในเรื่องการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของผู้ที่จะเข้าออสเตรเลีย ซึ่งยังคงต้องมีการใช้ผลสอบ IELTS อยู่ และการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการยื่นขอวีซ่าของผู้สมัครในต่างประเทศให้มีการใช้ผลการสอบภาษาอังกฤษได้หลากหลายมากขึ้น และเป็นการทบทวนขนาดของตลาดการทดสอบภาษาอังกฤษอีกด้วย

อีกทั้งยังรวมถึงการปฏิรูปของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการขอวีซ่า ให้มีความคล่องตัวในปีต่อๆไป ซึ่งหมายความว่านักเรียนจากตลาดที่ใหญ่ที่สุด เช่น จีน อาจไม่จำเป็นต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อความปลอดภัยของวีซ่า

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ