ออสเตรเลีย มอบทุน ป.โท-เอก 135 ทุน ? วันที่ 2

ทุนการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีมูลค่ากว่า 120 ล้านบาท เปิดสำหรับผู้มีสัญชาติไทย เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย สำนักงานการศึกษาออสเตรเลียแห่งนานาชาติ และสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประกาศเปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยออสเตรเลียสำหรับประเทศไทย ประจำปี 2552

ทุนการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีมูลค่ากว่า 120 ล้านบาท

เปิดสำหรับผู้มีสัญชาติไทย เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย โดยมีทุนจำนวนประมาณ 135 ทุน จากมหาวิทยาลัย 25 แห่งทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2551?

สำหรับเข้าเรียนในปีการศึกษา 2552?โดยจะมีการประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษาในเดือนมกราคม และจะมีพิธีมอบทุนการศึกษา ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2552

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่างๆ มีดังนี้

ทุนบางส่วนระดับปริญญาโท ยกเว้นค่าเล่าเรียน และมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ

มอบให้สำหรับบางมหาวิทยาลัย

University of Queensland ? จำนวน 8 ทุน

Bond University ? จำนวน 8 ทุน

– Central Queensland University ? จำนวน 4 ทุน

– University of South Australia ? จำนวน 3 ทุน

– University of Ballarat ? จำนวน 3 ทุน

– University of New South Wales ? จำนวน 2 ทุน

– Deakin University ? จำนวน 1 ทุน

– University of the Sunshine Coast ? จำนวน 1 ทุน

– University of Wollongong ? จำนวน 10 ทุน

– La Trobe University ? จำนวน 2 ทุน

ทุนเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ได้รับทุน เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าศึกษา

โดยบางทุนเปิดให้สำหรับผู้ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเท่านั้น

– University of Queensland

– University of Sydney

– University of Newcastle

– Macquarie University

– Queensland University of Technology

– Flinders University

– University of Wollongong

– La Trobe University

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมและทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัครทั้งหมด

รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีสมัครขอรับทุน สามารถเยี่ยมชมได้ทาง

เว็บไซต์: www.ozthaischolarships.in.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ