ออสเตรเลีย มอบทุน ป.โท-เอก 135 ทุน ? วันที่ 1

ทุนการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีมูลค่ากว่า 120 ล้านบาท เปิดสำหรับผู้มีสัญชาติไทย เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย สำนักงานการศึกษาออสเตรเลียแห่งนานาชาติ และสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประกาศเปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยออสเตรเลียสำหรับประเทศไทย ประจำปี 2552

ทุนการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีมูลค่ากว่า 120 ล้านบาท

เปิดสำหรับผู้มีสัญชาติไทย เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย โดยมีทุนจำนวนประมาณ 135 ทุน จากมหาวิทยาลัย 25 แห่งทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2551?

สำหรับเข้าเรียนในปีการศึกษา 2552?โดยจะมีการประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษาในเดือนมกราคม และจะมีพิธีมอบทุนการศึกษา ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2552

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่างๆ มีดังนี้

ทุนเต็มจำนวนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ค่าหนังสือเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

– University of New England, New South Wales

– Curtin University of Technology, Western Australia

– Edith Cowan University, Western Australia

– Deakin University, Victoria

ทุนบางส่วนระดับปริญญาเอก ยกเว้นค่าเล่าเรียน และมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ มอบให้สำหรับบางมหาวิทยาลัย

University of Western Australia ? จำนวน 10 ทุน

University of Newcastle ? จำนวน 6 ทุน

Queensland University of Technology ? จำนวน 6 ทุน

Swinburne University of Technology ? จำนวน 4 ทุน

RMIT University ? จำนวน 2 ทุน

University of Adelaide ? จำนวน 1 ทุน

University of Melbourne ? จำนวน 1 ทุน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมและทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัครทั้งหมด รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีสมัครขอรับทุน สามารถเยี่ยมชมได้ทาง

เว็บไซต์: www.ozthaischolarships.in.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ