อิตาลีมอบทุนรัฐบาล ระดับโท เอก วิจัย

อิตาลี่มอบทุนรัฐบาล เพื่อเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตรการวิจัย ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของอิตาลี่ ในสาขาต่างๆ เช่น อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ ดนตรี การละคร การบำรุงและรักษาเทคโนโลยี นาโน-ไมโครเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พลังงาน ฟิสิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โยธา อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร ยานอวกาศ การขนส่ง

ระยะ เวลาในการให้ทุนการศึกษาตามรอบปีปฏิทิน ประมาณเดือนตุลาคม 2009 ถึง กันยายน 2010 สำหรับผู้สมัครบางราย อาจจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาระยะยาว สูงสุด 50 เดือน พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายรายเดือน 700 ยูโร

ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จะต้องรับผิดชอบเอง แต่สำหรับค่าประกันสุขภาพ ทางอิตาลี่จะรับผิดชอบในส่วนดังกล่าว

คุณสมบัติ
1. มีความรู้ด้านภาษาอิตาลี่เป็นอย่างดี ในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสารและสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอิตาลี่ได้
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. สมัครเข้ารับการศึกษาต่อในประเทศอิตาลี

หมดเขตรับสมัคร 30 พฤษภาคม 2552

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถานเอกอัครราชทูตอิตาลี กรุงเทพฯ
เลขที่ 399 ถนนนางลิ้นจี่
ทุ่งมหาเมฆ ยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 02-285-4090-3
FAX: 02-285-4793 (สถานทูต)
FAX: 02-285-4801 (แผนกกงสุล)
Email: ambasciata.bangkok@esteri.it
เวบไซต์: www.ambbangkok.esteri.it

Email: ambasciata.bangkok@esteri.it and c.c.: ufficioculturale.bangkok@esteri.it
หรือ http://www.esteri.it/MAE/EN/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/default.htm?LANG=EN

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ