อีกหนึ่งทุนเรียนต่อเต็มจำนวนและค่าครองชีพ STFC จากทาง University of Sussex 2559

 ...