อีสต์เวสต์เซ็นเตอร์ มอบทุน ป.โท ? เอก ปี 09

อีสต์เวสต์เซ็นเตอร์(EWC)?ร่วมกับมหาวิทยาลัยฮาวาย(University of Hawai-Manoa campus) แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศให้ทุนการศึกษา หลักสูตร ปริญญาโท และเอก หรือในชื่อว่า EAST-WEST CENTER GRADUATE DEGREE FELLOWSHIP แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษา อีสต์เวสต์เซ็นเตอร์ และมหาวิทยาลัยฮาวาย

เพื่อฝึกฝนและพัฒนาความเป็นผู้นำ ความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือ ระหว่างผู้นำองค์กรในระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก และสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ ผู้เข้าศึกษา วิจัย ยังจะได้เรียนรู้ในโครงการต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน

politics

governance and security

economics

environmental change

population and health

education

Pacific islands development

โดยผู้เข้าสมัครขอทุนจะต้องเป็นพลเมืองสหรัฐ หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐแบบถาวร ส่วนชาวต่างชาติ ก็จะเป็นพลเมืองจากชาติในเอเชียและแปซิฟิก รวมทั้งรัสเซีย

โดยทุนระดับ Master’s degrees กำหนดระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 24 เดือน

ขณะที่ระดับ Doctoral degrees ไม่เกิน 48 เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งในประเทศไทย หรือประเทศอื่น ๆ ในภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิก และสหรัฐอเมริกา

2. มีสัญชาติไทย, อเมริกัน หรือ สัญชาติอื่น ๆ ของประเทศในเขตเอเชีย แปซิฟิก

3. อายุระหว่าง 22-42 ปี

ทุนการศึกษา

– ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนค่าเรียนในมหาวิทยาลัยฮาวาย ตามที่อิสเวสต์เซ็นเตอร์(EWC) อนุมัติ

ทุนประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ

– ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

– ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการศึกษาดูงานนอกสถานที่

ใบสมัครในการขอทุน สามารถขอได้ จากที่อยู่ดังนี้

GRADUATE DEGREE FELLOWSHIPS
Award Services Office
East-West Center
1601 East-West Road
Honolulu, HI 96848-1601
USA

ทุนนี้ เป็นทุนสำหรับ Fall 2009 เท่านั้น สำหรับ Fall 2008 ปิดรับสมัครไปแล้ว
Application Packet Request Form – MS Word Doc
Application Packet Request Form

E-mail:?[email protected]

ผู้สนใจสามารถดูข้อมูล ทั้งหมดได้ทาง

เว็บไซต์: www.eastwestcenter.org

หมดเขตการรับสมัคร 1 พ.ย.2008

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ