เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มอบทุนฝึกงาน ป.ตรี – เอก ที่ต่างประเทศ

สวัสดีครับเพื่อน ๆ หลังได้ชมข่าวการศึกษาจากต่างประเทศ...