เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มอบทุนฝึกงาน ป.ตรี – เอก ที่ต่างประเทศ

สวัสดีครับเพื่อน ๆ หลังได้ชมข่าวการศึกษาจากต่างประเทศ ไปสักพักนึงแล้ว มาดูในส่วนของทุนการศึกษา จากประเทศไทยเราบ้างดีกว่าครับ กับทุนนี้ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ เพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (IAESTE Thailand) มาดูรายละเอียดกันเลย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปี 3 – 4 และ ในระดับปริญญาโท เข้าร่วมโครงการฝึกงาน ด้านเทคนิค ในต่างประเทศ ของทางองค์กร ไอเอสเต้ ประจำปี 2557 ที่จะถึงนี้ครับ

โดยทุนการศึกษานี้ จะเป็นไปในทิศทางของ การฝึกงานซะมากกว่าครับ ทั้งนี้ จะมีค่าใช้จ่ายในบางส่วน ที่ทางผู้ที่ได้รับทุน ต้องจ่ายเพิ่มเติมเองในบางส่วนด้วย

 

20110908194104

 

มาดูเงื่อนไขในการสมัครกันครับ
 – อายุไม่เกิน 30 ปี
 – ในระดับปริญญาตรี ต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปีที่ 3 เป็นอย่างน้อย และเกรดเฉลี่ยรวม(GPA)ไม่น้อยกว่า 2.00
 – ในระดับปริญญาโทและเอก ต้องมีเกรดเฉลี่ยรวม(GPA)ไม่น้อยกว่า 3.00
 – เป็นผู้มีความประพฤติมารยาทเรียบร้อย แต่งกายสะอาดสะอ้าน

 

หลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้สมัครสอบ
 – ใบสมัคร
 – รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 3 ใบ
 – สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (ให้นำตัวจริงมาด้วยนะครับ)
 – หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษาภาษาอังกฤษ(ตัวจริง) ที่ออกมาไม่เกิน 30 วัน
 – ใบแสดงผลการเรียน Transcript ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) ที่ออกมาไม่เกิน 30 วัน

 

นับว่ารวม ๆ แล้ว ผู้สมัครต้องจ่ายเงินเองเป็นจจำนวนเยอะพอสมควรเลยครับ แต่สิ่งที่จะได้กลับมานั้นคุ้มแน่นอนครับ

 

intern

 

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มเติม และวิธีการสมัคร
 – ค่าสมัคร 500 บาท และค่าหนังสือคู่มือนักศึกษา 100 บาท (โดยชำระในวันสมัครสอบที่ ห้องการเงิน ชั้น 1 อาคาร TGGS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
 – เมื่อจ่ายค่าสมัครสอบเสร็จแล้ว ต้องนำใบเสร็จมาแสดงต่อ จนท. IAESTE Thailand
 – ชำระค่าธรรมเนียม 3,500 บาท และ ค่าประกันทุน 3,500 บาท รวมเป็น 7,000 บาท ในวันที่รับทุนฝึกงาน โดยค่าประกันทุนผู้สมัครจะไม่ได้รับคืน หากสละสิทธิ์ในการรับทุนที่ตนเองได้รับ
 – ค่าประกันชีวิตและสุขภาพ 1,200 – 1,300 บาท

 

เพื่อน ๆ ที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลสามารถทำการสมัครได้ที่ ที่สำนักงาน IAESTE Thailand ตามเวลาราชการ ส่วนเพื่อน ๆ ที่อยู่ในต่างจังหวัดนั้น สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดในการสมัครสอบคัดเลือก และยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายผู้รับผิดชอบดำเนินการแทน IAESTE Thailand ตามสถานศึกษาของตนเลยครับ

 

โดยทุนนี้จะให้ผู้สมัครที่ต้องการรับทุนเข้ามาทำการสมัครด้วยตนเองเท่านั้นนะครับ

 

engineer-02

 

กำหนดการณ์ต่าง ๆ
 – รับสมัครสอบคัดเลือก     1 กรกฏาคม 2556 – 11 ตุลาคม 2556 ตามเวลาราชการ
 – ประกาศสถานที่สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ     12 ตุลาคม 2556     เวลา 09.00 น.
 – สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ     13 ตุลาคม 2556     เวลา 09.00 – 12.00 น.
 – ประกาศผลสอบ     9 พฤศจิกายน 2556     เวลา 18.00น.
 – สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษและวิชาชีพเฉพาะทาง     23 – 24 พฤศจิกายน 2556     30 พฤศจิกายน 2556     และ 1ธันวาคม 2556
 – ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน     9 กุมภาพันธ์ 2557
 – ประชุมผู้ปกครอง นักศึกษา รายงานตัว    15 กุมภาพันธ์     เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์
 – ชำระเงิน และรับทุนฝึกงาน      15 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์

 

 – สถานที่สอบ
   – 001-500 ณ ห้องประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์
    – 501-600 ณ ห้องเรียน 21102-21103 ชั้น 11 อาคาร รวมินทรราชินี

 

แล้วพบกันใหม่นะครับเพื่อน ๆ กับข่าวทุนการศึกษาดี ๆ อัพเดทได้ที่ ScholarShip.in.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ