โครงการรับตรงคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558

 

วันนี้ ScholarShip.in.th มีข่าวคราวดีๆ ที่จะต้องถูกใจเพื่อนๆ ที่อยากไปเป็นลูกช้าง ม.ช. ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จ้าวกันแหล่ะ เรามาชมรายละเอียดกันได้เลยครับ

 

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลป บัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาประติมากรรม และสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ประจำปีการศึกษา 2558

 

โดยโครงการนี้เป็นวิธีการรับตรงจากทั่วประเทศ ทดแทนรูปแบบการคัดเลือกแบบเดิมผ่านระบบ Admissions ซึ่งจะรับสมัครวันที่ 15 ตุลาคม – วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 เท่านั้นนะครับ

 

111209165635

 

คุณสมบัติ
 – เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 – เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือประโยคอาชีวศึกษาชั้นต้นหรือเทียบเท่า
 – เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 – เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจ ศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย

 

สามารถสมัครกันผ่านเว็บไซต์เลยครับผมที่ สมัครผ่านเว็บไซต์  และเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมที่ รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ