โควตาและโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2558

 

มาดูในส่วนของโครงการรับตรงดีๆ ต่อไปกันได้เลยนะครับเพื่อนๆ สำหรับโครงการรับตรงโครงการนี้เป็นโครงการจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับผม ว่าแล้วมาดูกันเลยดีกว่า

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศรับสมัครโครงการรับตรง หลายโครงการด้วยกันเลยล่ะครับ ติดตามชมกันได้เลย

 

การรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2558
ปฏิทินกิจกรรมการรับสมัคร
วิธีการสมัครและการชำระเงินค่าสมัคร

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

รายละเอียดการประกาศรับสมัครนักศึกษาโควตาประเภทต่างๆ
ประเภทโควตาโรงเรียน และโควตาจังหวัด
ประเภทโควตานักกีฬา
ประเภทโควตาดนตรี และนาฏศิลป์
ประเภทโควตาเด็กดีมีคุณธรรม
ประเภทโควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ
เอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การสมัครเข้าศึกษา
– ก่อนกรอกข้อมูลควรอ่านประกาศคุณสมบัติของแต่ละประเภทก่อน
– ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น โดยเฉพาะเลขประจำตัวประชาชน (จะไม่มีการแก้ไขหากไม่ใช่ของตนเอง)
– ผู้สมัคร On-line ที่ทำการแทนผู้อื่น ถือว่ากระทำผิดกฎหมายในฐานะละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนบุคคล อันอาจทำให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ในการสมัคร
– อนึ่ง หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือกรอกข้อมูลการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ หากได้รับคัดเลือก ก็จะตัดสิทธิ์เข้าศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

236653-51fdd70856de6

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา
– กรอกข้อมูลการสมัคร On-line (ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. – 3 ธ.ค. 57) เท่านั้นนะครับ

 

ติดต่อสอบถาม
รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223-020, 044-223-018

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ