โมร็อกโกมอบ ทุนปริญญาตรี-โท-เอก

รัฐบาลโมร็อกโกได้พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย เพื่อเข้า...