โอกาสเด็ด!! 15 ทุนเต็มจำนวน+เงินค่าครองชีพ The University of Adelaide ออสเตรเลีย

เพิ่งลงข่าวทุนจากประเทศออสเตรเลียไป...