The Netherlands Fellowship ทุนเรียนต่อเนเธอร์แลนด์ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 2017-2018

The Netherlands Fellowship Programmes (NFP) เป็นทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติจาก 51 ประเทศ โดย NFP ถือเป็นทุนแรกๆที่แจกทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนซึ่งได้การสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ตลอดช่วงการศึกษาผู้สมัครจะได้รับเงินสนับสนุน ได้แก่

-ค่าครองชีพ

-ค่าเล่าเรียน

-วีซ่า

-เงินสำหรับท่องเที่ยว

-ประกันภัย

-เงินสนับสนุนวิทยานิพนธ์

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

-คอร์สระยะสั้น

-ทุนปริญญาโท

-ทุนปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เป็นผู้อาศัยอยู่ในประเทศกลุ่ม NFP ซึ่งภายในกลุ่มประเทศ NFP จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มย่อย โดยประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 จะได้รับเงินสนับสนุนมากกว่า และผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อจากผู้จ้างงานเพื่อขอรับทุนการศึกษา

 

วิธีการสมัคร:

ติดต่อรับใบสมัครและรายละเอียดหลักสูตรได้โดยตรงที่สถาบันการศึกษาขั้นสูงดัตช์ ( Dutch higher education institution)

 

ปิดรับสมัคร:

กำหนดการปิดรับสมัครขึ้นอยู่กับหลักสูตรและมหาวิทยาลัย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

https://www.studyinholland.nl

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ