ประกวดแคมเพจ์นออนไลน์ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท!!

โอกาสสำหรับดาวรุ่งพุ่งแรง!! ISUZU ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแคมเพจ์นออนไลน์ ISUZU CREATIVE BRAINS CHALLENGE 2018 หัวข้อ “1- Day Mission with Isuzu X-Series ภารกิจ 1 วันกับรถอีซูซุ เอ็กซ์-ซีรี่ส์” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาหรือระดับอนุปริญญาจากสถาบันอาชีวศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี ทีมละ 2 – 5 คน สถาบันเดียวกัน ไม่จำกัด ชั้นปี และคณะ

 

โจทย์ในการประกวด

– ประกวดแคมเพจ์นออนไลน์ โดยสร้างสรรค์คอนเทนต์ออนไลน์ ในหัวข้อ “1- Day Mission with Isuzu X-Series ภารกิจ 1 วันกับรถอีซูซุ เอ็กซ์-ซีรี่ส์” พร้อมแผนโปรโมท

– สร้างสรรค์ภารกิจภายใน 1 วัน ที่สะท้อนไลฟ์สไตล์ของคุณและแสดงถึง Brand DNA ของรถอีซูซุ เอ็กซ์-ซีรี่ส์

– สามารถเลือกรูปแบบของภารกิจได้อย่างไม่จำกัด โดยมีรถอีซูซุ เอ็กซ์-ซีรี่ส์ เป็นส่วนหนึ่งในผลงาน

– รูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานภารกิจ ในครั้งนี้จะเป็นการนำเสนอในรูปแบบของ Online Campaign รูปแบบใดก็ได้ (VDO, Text, Photo Album, อื่นๆ)

 

กำหนดระยะเวลา

ส่งผลงานภายในวันที่ 17 กันยายน 2561

 

รางวัลการประกวด

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 50,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 40,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 30,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 30,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 30,000 บาท

– รางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 20,000 บาท

 

ติดต่อสอบถาม

– โทร 0-21180777

isuzucreativebrainschallenge@gmail.com

www.facebook.com/ISUZUICBC

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ