10 พาหนะท้องถิ่นสุดแปลกตาที่เพื่อนๆ อาจไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิต!!

  ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีที่มนุษย์ประดิษฐ์ล้อขึ้นมา...