10 วลีภาษาอังกฤษที่อาจมีความหมายเชิงลบ ฟังเอาไว้จะได้ประยุกต์ใช้ให้ถูก

วลี (Phrases) คือกลุ่มคำที่ประกอบด้วยคำต่างๆ ตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป...

April 26, 2018 5 Mins Read
1.1K Views