รัฐบาลนิวซีแลนด์ มอบทุนวิจัยหลังปริญญาเอก สำหรับผู้สมัครจากประเทศกำลังพัฒนา

LEARN Postdoctoral Fellowship เป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ผ่าน Ministry for Primary Industries (MPI) โดยเป็นทุนสำหรับนักวิทยาศาสตร์จากประเทศกำลังพัฒนาเพื่อศึกษาต่อในนิวซีแลนด์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-มูลค่าสูงสุดถึง NZD$50,000 ต่อปี (ประมาณ 1,117,000 บาท) สำหรับสองปีการศึกษา ครอบคลุมไปถึงค่าครองชีพ

-มูลค่าสูงสุด NZD$5,000 (ประมาณ 111,000 บาท) ครอบคลุมค่าเดินทาง และค่าประกันสุขภาพ

– NZD$5,000 (ประมาณ 111,000 บาท) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การวิจัยหลังปริญญาเอก เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จในประเทศนิวซีแลนด์ ในสาขาที่สอดคล้องกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปศุสัตว์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักวิทยาศาสตร์จากประเทศกำลังพัฒนา

-ได้รับปริญญาเอกในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

-เป็นนักวิจัยที่มีศักยภาพ

-ได้รับการสนับสนุนจากนายจ้างสำหรับการสมัครทุนนี้

-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครจะต้องยื่น Expression of Interest (EOI) เพื่อพิจารณาสิทธิ์ หากคุณสมบัติได้รับการยืนยันผู้สมัครจะได้รับการเชิญให้ส่งใบสมัครที่สมบูรณ์เพื่อทำการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

 

ปิดรับสมัคร:

การยื่นคำร้องใบสมัครต้องส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน (ตามเวลานิวซีแลนด์ )

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

labs.blacksheepdesign.co.nz

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ