JobThai เผยผลสำรวจ 10 สวัสดิการที่คนทำงานต้องการจากบริษัทมากที่สุด

เงินเดือนเป็นปัจจัยสำคัญและเป็นความต้องการอันดับต้นๆ ที่มนุษย์เราใฝ่หาจากองค์การ แต่นอกเหนือจากผลตอบแทนที่ทำให้ยิ้มได้ และความก้าวหน้าในอาชีพการงานแล้ว สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจละเลยได้เลยก็คือ ‘สวัสดิการ’ ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าบริษัทนั้นๆ ดูแลใส่ใจพนักงานได้ดีแค่ไหน

 

 

วันนี้เรารวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจจากเว็บไซต์หางานอันดับหนึ่งอย่าง JobThai ที่ทำการสำรวจความคิดเห็นของคนทำงานทั่วประเทศในหัวข้อ ‘สวัสดิการที่ทำงานต้องการจากองค์กร’ โดยทำการสำรวจจากคนทำงานจำนวน 7,420 คน และนี่คืออันดับสวัสดิการที่ทำงานต้องการมากที่สุด

10. เบี้ยขยัน

9. ประกันชีวิต

8. เวลาทำงานที่ยืดหยุ่นได้ (Flexible Hour)

 

 

7. ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวของพนักงาน

6. เงินออมพิเศษ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนรองเลี้ยงชีพ

5. ค่าล่วงเวลา

4. ประกันสุขภาพ

 

 

3. ประกันสังคม

2. วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย

1. โบนัส

 

 

เมื่อสำรวจความต้องการของคนทำงานแล้ว JobThai จึงทำการสำรวจจากฝ่ายบุคคลขององค์กรต่างๆ จำนวน 457 คน ในหัวข้อ ‘สวัสดิการที่องค์กรจัดสรรให้กับพนักงาน’ และนี่คือสวัสดิการที่องค์กรจัดไว้ให้กับพนักงานมากที่สุด

10. ประกันอุบัติเหตุ

9. เงินสนับสนุน เช่น งานแต่งงาน งานอุปสมบท

8. เบี้ยขยัน

 

 

7. ตรวจสุขภาพประจำปี

6. ชุดทำงาน

5. กิจกรรมสันทนาการ

4. ค่าล่วงเวลา

 

 

3. โบนัส

2. ประกันสังคม

1. วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย

 

 

เมื่อนำผลสำรวจทั้งสองมาเปรียบเทียบกันจะพบว่ามีตรงกัน 5 สวัสดิการ ได้แก่ โบนัส วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา และเบี้ยขยัน อย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านสุขภาพ หรือค่ารักษาพยาบาลเป็นในหนึ่งปัจจัยที่คนทำงานยังต้องการ แต่ไม่ได้รวมอยู่ในสวัสดิการที่บริษัทมอบให้

 

ที่มา: jobthai

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ