ทุนเต็มจำนวนในระดับป.เอก สนับสนุนค่าเล่าเรียน และเงินเดือน 633,000 บาท/ปี

Trinity Business School เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน Operations & Supply Chain Management

หลักสูตรปริญญาเอกของ Trinity Business School มุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้ และการฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดย Trinity ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ และมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของประเทศไอร์แลนด์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนต่อปี และเงินเดือน €17,000 ต่อปี (ประมาณ 633,000 บาท) สนับสนุนเป็นระยะเวลา 3 ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอกด้าน Operations & Supply Chain Management เป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านโครงการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการชั้นนำ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครควรมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยม พร้อมทั้งมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 หรือเทียบเท่า

-ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง (2:1) ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และวุฒิการศึกษาปริญญาโทในระดับดีหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

วิธีการสมัคร:

ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อศาสตราจารย์ Sinéad Roden ([email protected]) และศาสตราจารย์ Yufei Huang ([email protected]) แนบไปพร้อมกับ CV , ทรานสคริปต์, และข้อเสนอการวิจัยเพื่อหารือถึงความเหมาะสมของผู้สมัครสำหรับตำแหน่งปริญญาเอก

ขั้นตอนที่ 2 ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเชิญให้สมัครออนไลน์เพื่อเข้าร่วมโครงการ TBS Doctoral Program ผ่านทาง www.tcd.ie/business/doctoral/apply.php

 

ปิดรับสมัคร:

29 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.tcd.ie

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ