มูลนิธิ Wells Mountain มอบทุนในระดับป.ตรี ทุกสาขา แก่นศ.ในประเทศกำลังพัฒนา

มูลนิธิ Wells Mountain Foundation ผ่านหลักสูตร Empowerment Through Education (ETE) มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาที่มาจากประเทศกำลังพัฒนา โดยเป็นทุนที่มอบให้เรียนต่อในประเทศของตน หรือในประเทศเพื่อนบ้าน

มูลนิธิมีความเชื่อมั่นในพลัง และความสำคัญของการบริการชุมชน ดังนั้น ผู้สมัครรับทุนการศึกษาจะต้องเป็นอาสาสมัครอย่างน้อย 100 ชั่วโมง/ปี

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ประมาณ 20-40 ทุน/ปี

-มูลค่าเริ่มตั้งแต่ 300 – 3,000 เหรียญต่อปี (ประมาณ 9,000 – 98,000 บาท) และจัดมอบตลอดระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี โดยทุนการศึกษามีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,400 เหรียญ (ประมาณ 45,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา

-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และมีผลการเรียนดีเยี่ยม

-จะต้องศึกษาในประเทศของตน หรือประเทศอื่นๆ ที่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา

-มีแผนที่จะอาศัยและทำงานอยู่ในประเทศของตนหลังจบการศึกษา

-ก่อนสมัครทุนได้เป็นอาสาสมัคร และ/หรือยินดีที่จะเป็นอาสาสมัครในขณะรับทุน

 

วิธีการสมัคร:

ในการสมัคร Empowerment Through Education (ETE) นักศึกษาจะต้องส่งใบสมัครที่สมบูรณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือทางไปรษณีย์ไปยังสำนักงานมูลนิธิ

 

ปิดรับสมัคร:

1 เมษายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.wellsmountainfoundation.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ