10 สถาบันด้านวิศวกรรมสิ่งทอ ที่ได้รับการจัดอันดับว่าดีที่สุดในโลก ปี 2018!!

การใช้วิทยาศาสตร์มาศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตทั้งหมดของผ้าและสิ่งทอ ถูกบรรจุให้อยู่ในหลักสูตรที่เรียกว่า “วิศวกรรมสิ่งทอ” ที่เริ่มตั้งแต่การศึกษาการผลิตเส้นด้ายในทางวิทยาศาสตร์ ไปจนถึงการผลิตในเชิงอุตสาหรกรรม

วิศวกรรมสิ่งทอนี้ยังสอนหลักการพื้นฐานและเทคนิคสมัยใหม่ที่ใช้ในการผลิต รวมถึงแนวโน้มที่จะเป็นไปในอนาคต เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน

และนี่คือรายชื่อของ 10 สถาบันที่มีหลักสูตรด้านวิศวกรรมสิ่งทอ ที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2018

 

10. Heriot-Watt University, Edinburgh (สหราชอาณาจักร)

ตั้งอยู่ที่ เมือง Edinburgh ประเทศสก็อตแลนด์ มีทั้งหลักสูตรให้เลือกหลากหลายทั้งการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ การจัดการแฟชั่นและสิ่งทอ เสื้อไหมและจริยธรรมในแฟชั่น มีให้เลือกทั้งแบบเต็มเวลาและนอกเวลา

 

9. Loughborough University (สหราชอาณาจักร)

ก่อตั้งในปี 1966 ปัจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 12,700 คน และระดับบัณฑิตศึกษาประมาณ 5,000 คน มี 20 แผนกการศึกษาให้เลือก โดยเวลาที่ใช้เรียนจะอยู่ที่ 3 – 4 ปี (เรียนแบบเต็มเวลา)

 

8. De Montfort University (สหราชอาณาจักร)

ตั้งอยู่ในเมือง Leicester ประเทศสหราชอาณาจักร การศึกษาของมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็นด้านศิลปะการออกแบบและมนุษยศาสตร์ธุรกิจและ การออกแบบสิ่งทอ BA (Hons) แฟชั่นสิ่งทอ (การออกแบบสิ่งทอเทคโนโลยีและนวัตกรรม MSc การออกแบบสิ่งทอเทคโนโลยีและนวัตกรรม MSc ออกแบบ BA (Hons) และแฟชั่นสิ่งทอ และอุปกรณ์ BA (Hons)

 

7. Dresden University of Technology (เยอรมนี)

ตั้งอยู่ในเมืองเดรสเดน ประเทศเยอรมนี และมีนักศึกษากว่า 34,500 คน

ในปี 2012 ได้รับการจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศในประเทศเยอรมนี ในด้านเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

 

6. University of Leeds (สหราชอาณาจักร)

ก่อตั้งขึ้นในปี 1904 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ที่ได้ชื่อว่ามีหลักสูตรที่มีคุณภาพมากที่สุด หลักสูตรที่นำเสนอในสาขาวิศวกรรมสิ่งทอ คือการออกแบบแฟชั่น เทคโนโลยีแฟชั่น และการออกแบบสิ่งทอ

 

5. University of Manchester (สหราชอาณาจักร)

University of Manchester ได้รับอันดับที่ 55 ของในโลกและอันดับที่ 10 ในสหราชอาณาจักร เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 17 ที่ดีที่สุดในด้านการวิจัยในอังกฤษ

หลักสูตรที่มีชื่อเสียงในสาขาวิศวกรรมสิ่งทอคือ วิทยาศาสตร์วัสดุและวิศวกรรมด้วยเทคโนโลยี สิ่งทอ การจัดการแฟชั่นและการตลาดแฟชั่น

 

4. The University of Bolton (สหราชอาณาจักร)

ตั้งอยู่ในเมืองโบลตัน Great Manchester สหราชอาณาจักร ได้รับการจัดอันดับที่ 86 ในปี 2017 โดย The Guardian

หลักสูตรด้านวิศวกรรมสิ่งทอที่มีชื่อเสียงคือ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และสิ่งทอพิเศษ การออกแบบสิ่งทอและพื้นผิว ศิลปะและการออกแบบ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเรียนเต็มเวลาและนอกเวลา

 

3. Saxion University of Applied Sciences (เนเธอร์แลนด์)

มหาวิทยาลัยแห่งนี้เปิดสอนในปี 1998 แบ่งออกเป็น 3 วิทยาเขต ได้แก่ Deventer, Enschede และ Apeldoorn

ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่แตกต่างกัน มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งทอจำนวนมาก เช่น ปริญญาตรีด้านแฟชั่นและเทคโนโลยีสิ่งทอ นอกจากนี้ยังเปิดสอนหลักสูตรนอกเวลาและเต็มเวลา

 

2. University of Nebraska-Lincoln (สหรัฐอเมริกา)

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ประกอบด้วย 9 คณะและมีหลักสูตรปริญญาตรีมากกว่า 150 หลักสูตร เป็นหนึ่งในสถาบันที่มีหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งทอที่ดีที่สุด ได้แก่ i.e.Textiles, Merchandising & fashion design / Communications

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรอื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์สิ่งทอ สิ่งทอและการออกแบบแฟชั่น และการจัดจำหน่าย

 

1. North Carolina State University (สหรัฐอเมริกา)

มหาวิทยาลัยมักถูกเรียกว่า “Wolfpack” และมีหลักสูตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับสูงกว่า 106 หลักสูตร รวมถึงหลักสูตรปริญญาโท / บัณฑิตศึกษาอีก 104 หลักสูตร

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีสิ่งทอซึ่งเป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดในสาขาวิศวกรรมสิ่งทอ

 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอกำลังเผชิญกับความกดดันด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า เทคโนโลยีโพลิเมอร์จึงมีความสำคัญในยุคนี้ บัณฑิตวิศวกรรมสิ่งทอจึงเป็นสายงานที่ต้องการมากขึ้นเนื่องจากจำเป็นต้องมีการค้นคว้าเกี่ยวกับนาโนศาสตร์และพอลิเมอร์ (polymer science)

ที่มา : thedailyrecords

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ