10 บริษัทระดับโลก ที่เปิดรับนักศึกษาฝึกงานช่วงฤดูร้อน ซึ่งคุณอาจไม่เคยรู้!!

การฝึกงานไม่ว่าจะเพราะเป็นหลักสูตรบังคับ...

April 4, 2018 5 Mins Read
283 Views