10 อันดับอุตสาหกรรมมาแรง ที่ต้องการนักศึกษาไปทำงานมากที่สุด เรียนไปคงรุ่งแน่ๆ

อัตราของประชากรโลกเพิ่มสูงขึ้นทุกปี และปัญหาหลักที่ตามมาคือการแย่งชิงทรัพยากร รวมถึงการประกอบอาชีพแต่ถ้าพูดถึงภาคอุตสาหกรรมก็มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องและต้องการกำลังแรงงานสูง

ดังนั้นในบทความนี้เราจึงมี 10 อันดับอุตสาหกรรมมาแรง ที่ต้องการนักศึกษาไปทำงานมากที่สุด ควรค่าแก่การศึกษาไว้เป็นแนวทางเพื่อสำหรับวางแผนเรียนต่อในอนาคต

ตามรายงานการสำรวจของ MSU’s Recruiting Trends คาดว่าในปี 2018 อัตราการจ้างงานจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 ในขณะที่ผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีอัตราจ้างงานจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 และระดับอนุปริญญาเพิ่มขึ้นร้อยละ 40

Recruiting Trends เป็นการสำรวจประจำปีที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผู้จ้างงานในสหรัฐอเมริกา โดยอ้างอิงข้อมูลของนายจ้าง 3,370 คนจากทุกรัฐ และตามรายงานของ MSU ตัวแทนนายจ้างที่ร่วมทำการสำรวจปรากฏว่ามีแผนจะจ้างนักศึกษาจบใหม่ประมาณกว่า 74,000 คน

 

 

10 อันดับอุตสาหกรรมที่อัตราการจ้างงานเติบโตขึ้้น เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาสำหรับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี

1.  บริการสารสนเทศ (Information Services) : เพิ่มขึ้น 60%

2. การจัดการบริการ (Administrative Services): เพิ่มขึ้น 49%

 

 

3. การค้าส่ง (Wholesale Trad)e: เพิ่มขึ้น 46%

4. การขนส่ง (Transportation) : เพิ่มขึ้น 32%

 

 

5. การดูแลสุขภาพและการสังคมสงเคราะห์ (Healthcare and Social Assistance) : เพิ่มขึ้น 32%

6. บริการทางธุรกิจและวิทยาศาสตร์ (Professional, Business & Scientific Services) : เพิ่มขึ้น 30%

 

 

7. งานด้านการก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้าง (Construction) : เพิ่มขึ้น 29%

8. งานที่ไม่แสวงผลกำไร (Nonprofits): เพิ่มขึ้น 23%

 

 

9. การเกษตร (Agriculture) : เพิ่มขึ้น 21%

10. การค้าปลีก (Retail Trade) : เพิ่มขึ้น 19%

 

 

ที่มา businessinsider.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ