มูลนิธิ IKEA มอบทุนปริญญาโท เรียนต่อ Lund University ที่ประเทศสวีเดน

ทุนการศึกษาที่เรานำมาฝากวันนี้ได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิ Stichting IKEA เพื่อมอบแก่นักศึกษาที่สนใจเรียนต่อในระดับปริญญาโท สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม ที่ Lund University

มหาวิทยาลัยลุนด์ ประเทศสวีเดนเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของยุโรป ซึ่งจะเกี่ยวกับด้านงานวิจัยและการศึกษา ตั้งอยู่ที่เมืองลุนด์ มณฑลสแกนเนีย ทางตอนใต้ของประเทศสวีเดน

รายละเอียดทุนการศึกษามีดังนี้ค่ะ…

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-SEK 100,000 (ประมาณ 403,000 บาท) ต่อปี สำหรับค่าครองชีพและค่าที่พักเป็นเวลา 10 เดือน ในช่วง 2 ปีการศึกษา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – พฤษภาคม

– ในปี 2011 รัฐบาลสวีเดนอนุมัติให้มีค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้อยู่ใน EU หรือ EEA ดังนั้นมูลนิธิ Stichting IKEA จึงได้สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวนสองทุน ซึ่งแต่ละทุนเป็นจำนวน SEK 210000 (ประมาณ 848,000 บาท) ต่อปี เป็นเวลาสองปี เพื่อให้ครอบคลุมค่าเล่าเรียน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

-Portfolio รวบรวมผลงานที่เกี่ยวกับสาขาวิชา อันพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้สมัครมีศักยภาพเพียงพอที่จะได้รับความรู้จากหลักสูตร

-มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ 6 (Advanced)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

หลักสูตรส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยลุนด์ ต้องมีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ 6 (เว้นแต่ที่ระบุไว้ภายใต้ “เงื่อนไขการรับสมัคร”)

-คะแนน IELTS = 6.5

-คะแนน TOEFL = 90

 

วิธีการสมัคร:

-ขั้นที่ 1 สมัครทางออนไลน์

-ตรวจสอบข้อกำหนดเบื้องต้นของหลักสูตร หรือสาขาวิชาที่สนใจเรียน

-เข้าไปที่เว็บไซต์ www.universityadmissions.se เพื่อสร้าง account ของตนเอง แล้วเลือกหลักสูตรวิชาที่ต้องการ ในช่วงระยะเวลาของการสมัคร

-เลือกอันดับโปรแกรมหรือหลักสูตรก่อนจะหมดเขตรับสมัคร

-ขั้นที่ 2 การส่งเอกสาร

-อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและวิธีการส่งเอกสารที่ www.universityadmissions.se ให้ปฏิบัติตามกฎเอกสารเฉพาะประเทศ สำหรับการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรี

-เตรียมเอกสารเหล่านี้ให้เรียบร้อย ใบรับรองผลการเรียนอย่างเป็นทางการและปริญญา ( ผู้สมัครปริญญาตรี ) ใบรับรองผลการเรียน และประกาศนียบัตร หรือหลักฐานที่คาดว่าจะจบการศึกษา (ผู้สมัครปริญญาโท) หนังสือเดินทาง / บัตรประชาชน และหลักฐานการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ( ผู้สมัครทั้งหมด )

-อัปโหลดหรือส่งเอกสารทั้งหมดที่ University Admissions ก่อนหมดเขตส่งเอกสาร

-ชำระค่าสมัคร (ถ้ามี) ก่อนหมดเขต

 

ปิดรับสมัคร:

15 มกราคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.industrialdesign.lth.se

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ