10 อาชีพที่คนไทยไม่ค่อยฮิต แต่ความต้องการแรงงานเยอะมากๆ!!

เพื่อนๆ พอจะทราบไหมครับว่าอาชีพอะไรทีคนไทยฮิตมาก และไม่ฮิตเลย...