ทางเลือกใหม่คนไทย “พ่อครัว-แม่ครัว” ใน 5 ประเทศนี้ รายได้เดือนละ 90,000 บาท!?

นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวถึง สถานการณ์การจ้างแรงงานในตำแหน่งพ่อครัวแม่ครัวไทยไปทำงานในต่างประเทศ ว่าจากข้อมูลฝ่ายส่งเสริมตลาดแรงงานในต่างประเทศ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ระบุว่าตั้งแต่ปี 2555 – 2559 (ม.ค. – ส.ค. 59)

 

 

พบว่ามีแรงงานไทยได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศตำแหน่งพ่อครัว – แม่ครัวมากถึง 16,447 คน แยกเป็นเพศชาย 12,402 คน คิดเป็นร้อยละ 75.41 เพศหญิง 4,045 คน คิดเป็นร้อยละ 24.59 รวมทุกประเภทการแจ้งเดินทางจำนวน 3,954 คน และแจ้งเดินทางกลับไปทำงาน (Re – entry) จำนวน 12,493 คน

โดยเฉลี่ยในแต่ละปีจะมีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานตำแหน่งงานพ่อครัว แม่ครัว ประมาณ 3,500 คน ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางด้วยตนเองโดยแต่ละคนจะมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 40,000 – 90,000 บาทต่อเดือน ส่วนประเทศที่มีพ่อครัวแม่ครัวไทยไปทำงานมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ญี่ปุ่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สิงคโปร์ อังกฤษ และนิวซีแลนด์ ตามลำดับ

 

 

นายสุทธิ กล่าวว่ากระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมการจัดหางานได้ส่งเสริมการมีงานทำให้กับพ่อครัวแม่ครัวไทยทั้งในและต่างประเทศพร้อมยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับผู้ประกอบการอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลกเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นอุตสาหกรรมอาหารไทย

โดยเฉพาะด้านการส่งออกอาหารไทยให้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่งทั้งนี้เชื่อว่าอาหารไทยไม่ว่าครัวที่ไหนก็ต้องมีรสชาติคือรสไทยเดียวกัน

.


เนื่องจากการรักษามาตรฐานรสชาติที่กลมกล่อมไม่ผิดเพี้ยนไปจากต้นตำรับดั้งเดิมของคนไทย ด้วยวัตถุดิบที่คัดสรรด้วยคุณภาพและไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ส่วนความสุภาพ และมีจิตบริการของผู้ประกอบการอาหารไทยจนเป็นที่ต้องการของต่างประเทศจุดนี้ถือเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่ต่างชาติชื่นชอบและยอมรับ

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 1707 ต่อ321 – 2 ภายในวันและเวลาราชการ

 

ที่มา:thaiquote

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ