ทางเลือกใหม่คนไทย “พ่อครัว-แม่ครัว” ใน 5 ประเทศนี้ รายได้เดือนละ 90,000 บาท!?

นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน...