สำรวจเปอร์เซ็นต์และมหาวิทยาลัยยอดนิยมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ในสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกายังคงเป็นชาติมหาอำนาจที่นักศึกษาจากทั่วโลกนิยมไปเรียนต่อ จากข้อมูลล่าสุดของ UNESCO เผยว่าในสหรัฐอเมริกามีจำนวนนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 970,000 คน มากกว่าสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสรวมกัน ซึ่งมีนักเรียนต่างชาติประมาณ 430,000 คน และ 245,000 คนตามลำดับ

โดยมหาวิทยาลัยนานาชาติทั้ง 12 แห่งต่อไปนี้ เป็นสถาบันที่เน้นด้านการวิจัย จัดสอนทั้งหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

 

1. Northeastern University

เปอร์เซ็นนักศึกษาต่างชาติในปี 2017-2018: 19.01

จำนวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน: 13,825

 

2. New York University

เปอร์เซ็นนักศึกษาต่างชาติในปี 2017-2018: 19.14

จำนวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน: 26,417

 

3. University of Tulsa

เปอร์เซ็นนักศึกษาต่างชาติในปี 2017-2018: 19.24

จำนวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน: 3,343

 

4. University of California

เปอร์เซ็นนักศึกษาต่างชาติในปี 2017-2018: 19.55

จำนวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน: 28,587

 

5. Illinois Institute of Technology

เปอร์เซ็นนักศึกษาต่างชาติในปี 2017-2018: 20.61

จำนวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน: 2,900

 

6. Brandeis University

เปอร์เซ็นนักศึกษาต่างชาติในปี 2017-2018: 20.6

จำนวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน: 3,635

 

7. Boston University

เปอร์เซ็นนักศึกษาต่างชาติในปี 2017-2018: 21.72

จำนวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน: 18,080

8. Suffolk University

เปอร์เซ็นนักศึกษาต่างชาติในปี 2017-2018: 22.03

จำนวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน: 5,117

9. Carnegie Mellon University

เปอร์เซ็นนักศึกษาต่างชาติในปี 2017-2018: 22.4

จำนวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน: 6,896

10. University of Rochester

เปอร์เซ็นนักศึกษาต่างชาติในปี 2017-2018: 24.07

จำนวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน: 6,546

 

11. Florida Institute of Technology

เปอร์เซ็นนักศึกษาต่างชาติในปี 2017-2018: 31.83

จำนวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน: 3,635

 

12. The New School

เปอร์เซ็นนักศึกษาต่างชาติในปี 2017-2018: 31.97

จำนวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน: 7,203


ที่มา: usnews

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ