การฝึกงานด้านการวิจัยนวัตกรรมกับ UNICEF สำหรับนักเรียนต่างชาติในเดนมาร์ก ปี 2019

UNICEF ได้จัดตั้งโครงการ Innovative Research Internship ซึ่งเป็นการฝึกงานระยะเวลา 26 สัปดาห์ นับตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2019 พร้อมเชิญชวนให้นักศึกษาต่างชาติที่สนใจร่วมสมัครในโครงการนี้

ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาหรือจบการศึกษาในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และต้องมีความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในรูปแบบการเขียนและการสื่อสาร เนื่องจากเป็นสิ่งจำเป็นต่อการฝึกงาน

การมีทักษะในภาษาอื่นของกลุ่มประเทศในสหประชาชาติถือเป็นข้อได้เปรียบที่จะถูกนำมาพิจารณา โดยการฝึกงานในครั้งนี้ จะมีค่าตอบแทนให้สำหรับผู้ได้รับคัดเลือก

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

การฝึกงานนี้ ผู้ฝึกงานจะได้รับค่าจ้างรายเดือนตามเกณฑ์ของ UNICEF แต่อาจจะไม่ได้รับการจ้างงานต่อหลังจากจบโครงการ และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น วีซ่า ตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ ด้วยตนเอง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การฝึกงานด้าน การวิจัยนวัตกรรมกับ UNICEF ในประเทศเดนมาร์ก ประจำปี 2019 ะยะเวลา 26 สัปดาห์ นับตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2019

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ

– ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาหรือจบการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้ (จบการศึกษาภายใน 2 ปีที่ผ่านมา)

– ศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงาน ได้แก่ การจัดการนวัตกรรม วิศวกรรมศาสตรื การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิจัยตลาด และการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์

– ผู้สมัครจากสาขาวิชาอื่นๆ อาจได้รับการยอมรับตามความเหมาะสม

– มีประสบการณ์ในการสำรวจตลาดและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการฝึกงาน

– มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ

– มีทักษะและประสบการณ์ในการใช้งานExcel ในการติดตามตรวจสอบทางการเงินและการพยากรณ์ความต้องการ

– มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นที่ต้องการ

– สามารถทำความเข้าใจคำแนะนำได้อย่างรวดเร็ว กล้าที่จะสอบถามข้อมูลเพื่อความชัดเจต ปรับตัวและทำงานได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้งานออกมาดีที่สุดในเวลาที่กำหนด

– สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการเขียนและการพูดคุย กับชาวต่างชาติ

– สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับเพื่อนร่วมงานในโคเปนเฮเกน นิวยอร์ก และสำนักงานทั่วโลกได้เป็นอย่างดี

– สามารถทำงานได้อย่างอิสระ และมีทักษะในการแก้ไขปัญฆา

– สามารถรวบความข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจได้

– สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข และข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ได้

– มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม MS Office มาตรฐาน (Outlook, Word, Excel, PowerPoint)

– มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์รวมถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตและเว็บแอ็พพลิเคชัน

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

16 พฤศจิกายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ