รวม 12 ภาพเสียดสีสังคม “สมาร์ทโฟน” ที่ทำให้รู้ว่าโลกเราได้เปลี่ยนไปแล้วจริงๆ

สมัยนี้ใครๆก็ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อความสะดวกสบายมากขึ้น...