วิธีการใช้ Direct และ Indirect Speech ในภาษาอังกฤษ จะทำให้คุณเล่าเรื่องได้ดีมากขึ้น!!

เคยมั้ยคะเพื่อนๆ เวลาต้องเล่าเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ...