The University of Milan แจกทุนเรียนต่อป.โท-ป.เอก ที่ประเทศอิตาลี มากถึง 120 ทุน!!

วันนี้เรามีทุนดีๆที่น่าสนใจจาก The University of Milan ประเทศอิตาลีมานำเสนอกันค่ะ ทุนนี้จะมีทั้งทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าไปเรียนต่อในสถาบันดังกล่าว

ซึ่งสถาบันแห่งนี้ นับเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีความสำคัญและมีขนาดใหญ่ทีสุดในโซนยุโรปด้วยจำนวนนักศึกษาทั้งหมดกว่า 60,000 คน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ:  20 ทุน

ทุนมูลค่า 10,000 ยูโร (ประมาณ 390,000 บาท) รวมค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถในสาขาใดก็ได้

ทุนสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม:  100 ข้อเสนอพิเศษ

ทุน 30 ทุน มูลค่า 6,000 ยูโร (ประมาณ 230,000 บาท) รวมทั้งได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเยี่ยมยอดเยี่ยมที่อยู่ในกลุ่ม 10% ของนักศึกษายอดเยี่ยมของแต่ละพื้นที่การศึกษา

ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาจากนานาชาติ 70 คนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับเริ่มต้น (คะแนนระดับ A1, A2)

-สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกหรือนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาโท

ระดับกลาง (คะแนนระดับ B1, B2)

-สำหรับนักศึกษาแพทย์หลักสูตรนานาชาติ

ระดับกลาง (คะแนนระดับ B1, B2)

-สำหรับนักศึกษาต่างชาติทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนสาขาภาษาอิตาลี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-จะมีการคัดเลือกจากการทดสอบผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อลงทะเบียนเรียนในปีแรกของทุกสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2016/2017 โดยจะมีการแสดงความสามารถต่างๆทั้ง ด้านศิลปะวัฒนธรรม ศิลปะ กีฬาหรือความสามารถด้านอื่นๆ

 

ปิดรับสมัคร:

เปิดรับสมัครช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ถึงสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ติดต่อที่อีเมล์ international.students@unimi.it หรือเว็บไซต์ www.eps.unimi.it

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ