ทุนเข้าร่วมโครงการระยะสั้น 12th ASEAN in Today’s World (AsTW) 2020 ที่มาเลเซีย

Kyushu University มอบทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วม 12th ASEAN in Today’s World (AsTW) 2020 ที่จะจัดขึ้นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2020 ณ ประเทศมาเลเซีย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ ไม่รวมถึงค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้สมัคร

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเข้าร่วมดครงการระยะสั้น 12th ASEAN in Today’s World (AsTW) 2020 ระยะเวลา 2 สัปดาห์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากประเทศอาเซียนได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนามและประเทศไทย

2. อายุ 18 ปีขึ้นไป

3. มี GPA อย่างน้อย 3.0

4. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี

 

วิธีการสมัคร:

สมัครที่ www.isc.kyushu-u.ac.jp/astw/

 

ปิดรับสมัคร:

27 ตุลาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.isc.kyushu-u.ac.jp

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ