รวมคอร์สเรียนออนไลน์กลุ่มรายวิชา Digital Literacy จากม.มหิดลที่คุณไม่ควรพลาด

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดคอร์สออนไลน์ กลุ่มรายวิชา Digital Literacy ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ mooc.mahidol.ac.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แถมยังเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาอีกด้วย

 

 

คอร์สเรียน MAHIDOL MOOC กลุ่มรายวิชา Digital Literacy เป็นคอร์สเพื่อการเรียนรู้และแนะนำการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ อาทิ

– การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) bit.ly/2ZdoDA5

– Internet of Things (IOT) เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ bit.ly/2zet2nv

– เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชีวิตประจำวัน (IT For daily life) bit.ly/2TZYG1X

– เทคนิคการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 bit.ly/2P6k077

– การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น bit.ly/2Z7J3v4

 

หลังจากเรียนจบคอร์สแล้ว ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์เมื่อเรียนจบผ่านเกณฑ์ โดยคอร์สเรียนออนไลน์นี้เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 20 กันยายน 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ งานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ที่มา:  Mahidol University Extension

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ