13 เหตุผลที่ควรยกให้ ‘ภาษาเยอรมัน’ เป็นภาษาที่สามที่ควรมีไว้ติดตัว

ภาษาเยอรมันเป็นภาษาที่นิยมใช้กันทั่วทวีปยุโรป เป็นภาษาราชการของประเทศออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก และลิกเตนสไตน์ และเป็นภาษาที่ใช้พูดกันอย่างแพร่หลายในอิตาลี ไปจนถึงแถบตะวันออกของเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ทางตะวันออกของฝรั่งเศส บางส่วนในโปแลนด์ และมีอีกหลายประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันในการสื่อสาร

นอกจากความสำคัญข้างต้นแล้วยังมีเหตุผลอีกหลายประการที่สมควรเรียนภาษาเยอรมันไว้ ไม่ว่าจะเป็น….

 

-เยอรมนีเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับสองของโลก

-เศรษฐกิจของเยอรมนีครองอันดับ 1 ในยุโรป และเป็นอันดับ 4 ของโลก

-เยอรมนีเป็นที่ตั้งของบริษัทต่างชาติหลายแห่ง

 

-การลงทุนโดยตรงจากเยอรมนีในสหรัฐอเมริกามีมูลค่ากว่าหมื่นล้านเหรียญ

-ภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการของหลายประเทศในยุโรป (มากกว่าภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน หรือภาษาฝรั่งเศส)

-ภาษาเยอรมันเป็นหนึ่งในสิบภาษาที่ใช้พูดมากที่สุดในโลก และเป็นภาษากลางของ Central and Eastern Europe

 

-ได้รับรางวัลโนเบล 22 รางวัลในสาขาฟิสิกส์ 30 รางวัลในสาขาวิชาเคมี และ 25 รางวัลในสาขาการแพทย์ ในขณะที่ผู้ได้รับรางวัลอื่นๆ จากหลายประเทศผ่านการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยในเยอรมัน นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมถึง 11 รางวัลสำหรับนักเขียนภาษาเยอรมัน

-เยอรมันเป็นผู้นำทางด้านวิศวกรรม

 

-ภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษมีความคล้ายคลึงกัน คำในเยอรมันหลายคำมีเสียงหรือหน้าตาเหมือนๆ กับภาษาอังกฤษ เช่น

-Haus = house, Buch = book, Finger = finger, Hand = hand

-Name = name, Mutter = mother, schwimmen = swim

-singen = to sing, kommen = to come, blau = blue, alt = old

-windig = windy

 

-ภาษาเยอรมันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ที่ใช้มากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก

-18% ของหนังสือทั่วโลกได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาเยอรมัน และมีเพียงไม่กี่ฉบับที่มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ

-เยอรมันเป็นประตูสู่อุดมศึกษาระดับโลก

-ผลงานทางปรัชญา วรรณคดี ดนตรี ประวัติศาสตร์ ศิลป์เทววิทยา จิตวิทยา เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม และการแพทย์ได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาเยอรมันจำนวนมาก

 

ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้พอที่จะทำให้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาที่สามของคุณได้หรือยัง??

 

ที่มา: studying-in-germany

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ