15 ภาพความแตกต่างระหว่าง ‘ผู้หญิงในสื่อโฆษณา VS ผู้หญิงในความเป็นจริง’

    คนเราต้องมีความหวัง ความฝัน และจินตนาการ...