15 ประเทศที่ถูกจัดอันดับว่า ‘นวัตกรรมล้ำสมัย’ ที่สุดในโลก จากทาง WEF ปีล่าสุด

ในทุกปี World Economic Forum มีการจัดอันดับประเทศที่มีนวัตกรรมทันสมัยที่สุดในโลก...