15 เมืองที่ผู้คน “ทำงานหนัก” ที่สุดในสหรัฐอเมริกา จากผลสำรวจของทั้งประเทศ

สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ที่ดูเหมือนว่าจะมีอิทธิพลต่อทุกวงการ ไม่ว่าจะขยับตัวไปทางไหนหรือมีแผนจะทำอะไร เรียกได้ว่าตกอยู่ในสายตาชาวโลกตลอดเวลา

ซึ่งแน่นอนว่าเมืองใหญ่เช่นนี้ย่อมมีการแข่งขันที่สูงมาก โดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงาน ดังนั้นวันนี้เราจึงนำเสนอในส่วนของ 15 เมืองในอเมริกาที่ผู้คนทำงานหนักที่สุด ซึ่งมาจากผลสำรวจของทั้งประเทศ

เมื่อเร็วๆ นี้เว็บไซต์การเงินส่วนบุคคล WalletHub ได้มีการจัดอันดับ 116 เมืองที่มีจำนวนประชากรสูงสุด โดยใช้ตัวชี้วัด 6 ประการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์โดยเฉลี่ย เวลาเดินทางโดยเฉลี่ย และเวลาพักผ่อนโดยเฉลี่ยต่อวัน

15. Jersey City, New Jersey

ชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์โดยเฉลี่ย 39.4
เวลาเดินทางโดยเฉลี่ย 36.2 นาที
เวลาพักผ่อนโดยเฉลี่ยต่อวัน 344.2 นาที

 

14. Gilbertt, Arizona

ชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์โดยเฉลี่ย 39.3
เวลาเดินทางโดยเฉลี่ย 27.4 นาที
เวลาพักผ่อนโดยเฉลี่ยต่อวัน 343.3 นาที

 

13. Charlotte, North Carolina

ชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์โดยเฉลี่ย 39.5
เวลาเดินทางโดยเฉลี่ย 24.9 นาที
เวลาพักผ่อนโดยเฉลี่ยต่อวัน 316.8 นาที

 

12. Dallas

ชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์โดยเฉลี่ย 39.9
เวลาเดินทางโดยเฉลี่ย 26 นาที
เวลาพักผ่อนโดยเฉลี่ยต่อวัน 311.9 นาที

 

11. Denver

ชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์โดยเฉลี่ย 39.3
เวลาเดินทางโดยเฉลี่ย 24.8 นาที
เวลาพักผ่อนโดยเฉลี่ยต่อวัน 327 นาที

 

10. Sioux Falls, South Dakota

ชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์โดยเฉลี่ย 38.9
เวลาเดินทางโดยเฉลี่ย 16.7 นาที
เวลาพักผ่อนโดยเฉลี่ยต่อวัน 374.3 นาที

 

9. Washington, DC

ชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์โดยเฉลี่ย 40
เวลาเดินทางโดยเฉลี่ย 29.7 นาที
เวลาพักผ่อนโดยเฉลี่ยต่อวัน 375.3 นาที

 

8. Corpus Christi, Texas

ชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์โดยเฉลี่ย 40.5
เวลาเดินทางโดยเฉลี่ย 19.5 นาที
เวลาพักผ่อนโดยเฉลี่ยต่อวัน 311.9 นาที

 

7. San Francisco

ชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์โดยเฉลี่ย 39.8
เวลาเดินทางโดยเฉลี่ย 31.7 นาที
เวลาพักผ่อนโดยเฉลี่ยต่อวัน 320.0 นาที

 

6. Scottsdale, Arizona

ชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์โดยเฉลี่ย 40.2
เวลาเดินทางโดยเฉลี่ย 21.9 นาที
เวลาพักผ่อนโดยเฉลี่ยต่อวัน 343.3 นาที

 

5. Irving, Texas

ชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์โดยเฉลี่ย 40.3
เวลาเดินทางโดยเฉลี่ย 23.4 นาที
เวลาพักผ่อนโดยเฉลี่ยต่อวัน 311.9 นาที

 

4. Virginia Beach, Virginia

ชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์โดยเฉลี่ย 40.2
เวลาเดินทางโดยเฉลี่ย 23.2 นาที
เวลาพักผ่อนโดยเฉลี่ยต่อวัน 324.2 นาที

 

3. Cheyenne, Wyoming

ชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์โดยเฉลี่ย 40.4
เวลาเดินทางโดยเฉลี่ย 13.7 นาที
เวลาพักผ่อนโดยเฉลี่ยต่อวัน 330.6 นาที

 

2. Plano, Texas

ชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์โดยเฉลี่ย 40.5
เวลาเดินทางโดยเฉลี่ย 26.0 นาที
เวลาพักผ่อนโดยเฉลี่ยต่อวัน 311.9 นาที

 

1. Anchorage, Alaska

ชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์โดยเฉลี่ย 40.9
เวลาเดินทางโดยเฉลี่ย 19.5 นาที
เวลาพักผ่อนโดยเฉลี่ยต่อวัน 220.5 นาที

 

ที่มา www.businessinsider.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ