16 ภาพของเก่าจากยุคโบราณ ที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็น ‘สิ่งแรก’ ของสิ่งของนั้นๆ

    น้อยคนที่จะเคยเห็นสิ่งของเหล่านี้ในเวอร์ชั่นเก่าแก่...