16 รายชื่อคณะแพทยศาสตร์ ของสถาบันในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโลก

ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นที่คณะแพทยศาสตร์ คือหนึ่งในความใฝ่ฝัน และเป็นอาชีพที่เด็กๆ ทั่วโลกมุ่งหวัง เพราะนอกจากจะได้รับการยอมรับทางด้านอาชีพแล้ว การเป็นหมอ ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้อย่างมากมาย

ทุกๆ ปี จะมีการประกาศรายชื่อสถาบันและคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลกที่ได้รับการรับรองให้ได้มาตรฐานระดับสากล ซึ่งไม่เพียงเเค่เป็นหลักฐานที่รับรองคุณสมบัติของสถาบัน แต่ยังรวมถึงการรับรองบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเหล่านั้นด้วย

มาดูกันดีกว่าว่า นอกจากคณพแพทย์ฯดังๆ ที่คุ้นชื่อกันดีแล้ว ยังมีสถาบันไหนในประเทศเราบ้างที่ได้รับมาตรฐานโลก

 

1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

5. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

7. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

8. คณะแพทยศาสตร์วริรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

9. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี

10. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

11. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี

 

13. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

14. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

15. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

16. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

ด้วยการรับรองนี้ ทำให้แน่ใจได้ว่า แม้ไม่ได้จบจากต่างประเทศ แต่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยก็สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้อย่างไม่แพ้ใครในโลก :)

 

ที่มา: mgronline,educationsi

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ