180 คำศัพท์ Collocation ในภาษาอังกฤษที่คุณต้องรู้ !!

 

 

What is a collocation?
collocation คือ กลุ่มคำ(คำที่มีมากกว่า2คำ)ในภาษาอังกฤษที่ใช่ร่วมกัน หากใช้ผิดคำความหมายก็อาจจะเปลี่ยนไป หรือฟังดูแปลกๆ ดังนั้นกลุ่มคำเหล่านี้เราจะต้องจำเป็นชุด เพื่อให้นำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว

 

 

girl-on-computer_491

 

 

ตัวอย่างกลุ่มคำที่เป็น collocation

Collocation using BREAK:
break a habit
break a leg
break a promise
break a record
break a window
break someone’s heart
break the ice
break the law
break the news to someone
break the rules

 
Collocations using CATCH:

catch a ball
catch a bus
catch a chill
catch a cold
catch a thief
catch fire
catch sight of
catch someone’s attention
catch someone’s eye
catch the flu

 
Collocations using COME:

come close
come complete with
come direct
come early
come first
come into view
come last
come late
come on time
come prepared
come right back
come second
come to a compromise
come to a decision
come to an agreement
come to an end
come to a standstill
come to terms with
come to a total of
come under attack

 
Collocations using DO:

do homework
do nothing
do someone a favour
do the cooking
do the housework
do the shopping
do the washing up
do your best
do your hair
do your homework

 
Collocations using GET:

get a job
get a shock
get angry
get divorced
get drunk
get frightened
get home
get lost
get married
get nowhere
get permission
get pregnant
get ready
get started
get the impression
get the message
get the sack
get upset
get wet
get worried

 
Collocations using GO:

go astray
go bad
go bald
go bankrupt
go blind
go crazy
go dark
go deaf
go fishing
go mad
go missing
go on foot
go online
go out of business
go overseas
go quiet
go sailing
go to war
go yellow

 
Collocations using GET:
get a job
get a shock
get angry
get divorced
get drunk
get frightened
get home
get lost
get married
get nowhere
get permission
get pregnant
get ready
get started
get the impression
get the message
get the sack
get upset
get wet
get worried

 

 

girl-reading1
Collocation with HAVE:

have a bath
have a drink
have a good time
have a haircut
have a holiday
have a problem
have a relationship
have a rest
have lunch
have sympathy

 
Collocations using KEEP:

keep a diary
keep a promise
keep a secret
keep an appointment
keep calm
keep control
keep in touch
keep quiet
keep someone’s place
keep the change

 
Collocations using PAY:

pay a fine
pay attention
pay by credit card
pay cash
pay interest
pay someone a compliment
pay someone a visit
pay the bill
pay the price
pay your respects

 
Collocations using MAKE:

make dinner
make a mess
make a mistake
make a noise
make an effort
make furniture
make money
make progress
make room
make sure
make time
make plans
make trouble
make a decision
make believe

 
Collocations using SAVE:

save electricity
save energy
save money
save one’s strength
save someone a seat
save someone’s life
save something to a disk
save space
save time
save yourself the trouble

 
Collocations using TAKE:

take a break
take a chance
take a look
take a rest
take a seat
take a taxi
take an exam
take notes
take someone’s place
take someone’s temperature

 

 

Beautiful-Faces-of-girls-41

 

บอกได้เลยว่าคำศัพท์เหล่านี้เป็นศัพท์ที่เรามักจะใช้ในชีวิตประจำวันทั้งนั้นเลยเนอะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนจำได้เร็วก็จะมีประโยชน์ในการใช้ภาษาอังกฤษของเพื่อนๆได้ดีขึ้นด้วยล่ะ

source: pasaangkit

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ