19 ภาพหาชมยากของ “เมืองโตเกียว” ในสมัยก่อน ก่อนที่จะมาเป็นเมืองชั้นนำในปัจจุบัน

ทุกพื้นที่ย่อมมีประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความเชื่อและประเพณีวัฒนธรรม และสิ่งเหล่านี้เองที่เป็นตัวกำหนดให้อารยธรรมของมนุษย์โลกมีความแตกต่าง และกลายเป็นเอกลักษณ์ที่น่าจดจำ

สำหรับในบทความนี้เรามีภาพหาชมยากของกรุงโตเกียวในอดีต ก่อนที่จะกลายเป็นเมืองสมัยใหม่อันเต็มไปด้วยความเจริญและคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศที่ต่างหลั่งไหลมาเยี่ยมชม

 

โดยดั้งเดิม โตเกียวเคยถูกเรียกว่า “เอโดะ” ซึ่งหมายความว่า “เมืองปากน้ำ” ในช่วงปลายศตวรรษที่ 12 เอโดะถูกใช้เป็นป้อมปราการโดยตระกูลเอโดะ ซึ่งสร้างปราสาทและทหารหลวง (ตามภาพด้านล่าง) บางส่วนของคูน้ำและกำแพงเมืองยังคงหลงเหลือมาจนถึงทุกวันนี้

 

ในปี 1630 เอโดะมีจำนวนประชากรประมาณ 150,000 คน

 

และในศตวรรษต่อมา จากหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ได้เติบโตกลายเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีจำนวนผู้อาศัยกว่า 1 ล้านคนในปี 1721

 

ในช่วงศตวรรษที่ 18 เอโดะได้กลายเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาแห่งความสุขและความสงบอันยาวนาน เรียกว่า “สันติภาพโทกุงาวะ”

 

แต่แล้วก็สิ้นสุดลงเมื่อ Matthew C. Perry พลเรือจัตวาแห่งกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา จอดเทียบท่าที่เอโดะ ในปี 1853

เพร์รี่เจรจาต่อรองเพื่อเปิดท่าเรือหลักสองแห่งกับรัฐบาลญี่ปุ่น จึงนำไปสู่อัตราเงินเฟ้อที่รุนแรงและตามมาด้วยการประท้วงจากประชาชน

 

โชกุนคนสุดท้ายของญี่ปุ่น คือ โทะกุงะวะ โยะชิโนะบุ ได้ยอมแพ้ต่ออำนาจของจักรพรรดิเมจิในปี ค.ศ. 1868

จักรพรรดิได้เดินทางไปโตเกียวในปีต่อมา และก่อตั้งปราสาทเอโดะเป็นพระราชวังหลวง

 

ในเดือนมกราคม ปี 1873 คณะกรรมการผู้มีอำนาจของญี่ปุ่นออกประกาศจัดตั้งสวนสาธารณะ “ทั้งโตเกียว โอซาก้า และเกียวโต มีสถานที่ที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์ ความงามของทิวทัศน์ และกกิจกรรมนันทนาการรวมถึงที่สำหรับพักผ่อน ที่ซึ่งผู้คนสามารถเยี่ยมชมและเพลิดเพลินไปในตัว”

 

ปัจจุบัน ยังคงมีดอกบัวปกคลุมส่วนที่อุดมสมบูรณ์ของสระ Shinobazu ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ใจกลางเมือง สำหรับภาพนี้เป็นปี 1910

 

เมืองโตเกียวซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจและวัฒนธรรมหลักของประเทศญี่ปุ่น ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในปี 1889

 

ริเริ่มการทำอุตสาหกรรม

 

ในเแผนแม่บท เมืองได้ลำดับความสำคัญในการเข้าถึงสถานีรถไฟหลักแทนที่จะเป็นทางหลวงขนาดใหญ่

 

โตเกียวยังพัฒนาเครือข่ายคูคลองในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 มีเรือมากมายที่ทำการจำหน่ายสินค้าไปยังท่าเรือ โกดัง และโรงงานที่อยู่บนฝั่งคลอง

 

รถรางสายแรกของโตเกียวเปิดตัวในปี 1903 และเป็นเมืองหลักของสถานีรถไฟที่ซึ่งให้บริการรถไฟความเร็วสูงในปัจจุบัน สร้างเสร็จเมื่อปี 1914

ภาพด้านบนคือสถานีที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ในขณะที่ภาพด้านล่างคือหลังจากที่เปิดตัวได้ไม่นาน

 

จำนวนประชากรในโตเกียวยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 1920 มีมากถึง 3.7 ล้านคน

 

มีภัยพิบัติใหญ่ถึงสองประการได้โจมตีโตเกียวในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 นั่นคือ แผ่นดินไหวครั้งใหญ่คันโต ปี 1923 และสงครามโลกครั้งที่ 2

 

แม้จะได้รับความสูญเสีญอย่างใหญ่หลวงทั้งทางชีวิตและโครงสร้างพื้นฐาน แต่เมืองก็ได้รับการบูรณะฟื้นฟูในช่วงสองสามทศวรรษต่อมา และในภาพนี้คือถนนในย่านโรงละครของโตเกียวในปี 1930

 

วัดอาซากุสะ ในปี 1930

 

ทุกวันนี้โตเกียวยังคงได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยจำนวนประชากร 13.5 ล้านคนโดยประมาณ

 

โตเกียวเป็นเมืองที่คึกคักและมีหอคอยที่สูง นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีความเป็นมาอันยาวนานเริ่มจากจุดเริ่มต้นอันต่ำต้อยในฐานะหมู่บ้านชาวประมงชายทะเล จนกลายมาเป็นสุดยอดเมืองอย่างทุกวันนี้…

 

ที่มา www.businessinsider.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ